ABY MOHLI POMÁHAŤ, MUSIA PREJSŤ DLHÚ CESTU

Podporte prípravu budúcich saleziánov, aby sa raz mohli naplno venovať službe mladým
POMÔŽTE SALEZIÁNOM VENOVAŤ SA
NAPLNO VÝCHOVE AJ VAŠICH DETÍ
Pretože výchova je vecou srdca, ale aj odbornosti

Prečo podporovať prípravu budúcich saleziánov?

Mladí sú dnes zavalení ponukami. Často majú pritom problém rozlíšiť, čo je pre nich dobré a ktorým smerom sa vydať. V tomto chaose sme pripravení sprevádzať ich v duchu hodnôt, ktoré do každého človeka vštepil Pán Boh. 

Kým sa však začneme naplno venovať službe mladým, absolvujeme až 10, niekedy aj 11 rokov formácie. Študujeme teológiu, filozofiu, pedagogiku či psychológiu. Aby naše osobné nasadenie a zápal pre mladých, dopĺňali aj kvalitná príprava a odborné vzdelanie.

Ak sa rozhodnete podporiť nás na tejto ceste, pomôžete natrvalo ovplyvniť životy nielen vašich detí, ale aj stoviek ďalších mladých ľudí. 

Ako vyzerá formácia každého saleziána

Rozlišovanie povolania (4 roky)

Cesta saleziána začína prednoviciátom v Košiciach, kde chlapci postupne objavujú svoje povolanie. V Poprade sa rok pripravujú v noviciáte. V ponoviciáte v Žiline zase študujú filozofiu, pedagogiku a psychológiu. Zároveň sa učia sa, ako súvisí sebadarovanie so sebarealizáciou, a ako je možné byť verným a usilovať sa o originálnu svätosť.

 

Pedagogická prax (2 až 3 roky)

Ďalšou etapou je tzv. pedagogická prax, ktorú bratia vykonávajú v salezianskych domoch na Slovensku. Získavajú tak reálnu skúsenosť z fungovania v stredisku s mladými.

 

Štúdium teológie (4 roky)
Treťou etapu je štúdium teológie pre budúcich kňazov. Trvá štyri roky a prebieha v Turíne, v kolíske saleziánov, alebo vo Svätej zemi. Tí, ktorých Pán povoláva k laickému zasväteniu, sa stávajú rehoľnými bratmi – koadjútormi.

Rozlišovanie povolania (4 roky)

Cesta saleziána začína prednoviciátom v Košiciach, kde chlapci postupne objavujú svoje povolanie. V Poprade sa rok pripravujú v noviciáte. V ponoviciáte v Žiline zase študujú filozofiu, pedagogiku a psychológiu. Zároveň sa učia sa, ako súvisí sebadarovanie so sebarealizáciou, a ako je možné byť verným a usilovať sa o originálnu svätosť.

Pedagogická prax (2 až 3 roky)

Ďalšou etapou je tzv. pedagogická prax, ktorú bratia vykonávajú v salezianskych domoch na Slovensku. Získavajú tak reálnu skúsenosť z fungovania v stredisku s mladými.  

Štúdium teológie (4 roky)
Treťou etapu je štúdium teológie pre budúcich kňazov. Trvá štyri roky a prebieha v Turíne, v kolíske saleziánov, alebo vo Svätej zemi. Tí, ktorých Pán povoláva k laickému zasväteniu, sa stávajú rehoľnými bratmi – koadjútormi.

Ako môžete pomôcť

Najviac nám pomôžete, ak si zriadite trvalý príkaz na podporu počas celého roka.

Pravidelné darovanie niektorej zo súm nižšie nám umožní zabezpečiť:

10

duchovné cvičenia
pre 1 brata

15

učebnice
pre 1 študenta

40

mesačné ubytovanie
pre 1 novica

50 €

semester teológie pre 1 študenta

 

V tomto roku nás formácia 22 saleziánov stojí 199 200 eur.

„Bez vašej podpory by som toho zvládol iba málo, alebo nič.
Vďaka vašej pomoci sme v spolupráci s Božou milosťou zotreli veľa sĺz a zachránili mnoho duší.“
(don Bosco)

© 2023 Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

Kontakt: