ABY MOHLI POMÁHAŤ, MUSIA PREJSŤ DLHÚ CESTU

Podporte prípravu budúcich saleziánov, aby sa raz mohli naplno venovať službe mladým
ABY MOHLI POMÁHAŤ, MUSIA PREJSŤ DLHÚ CESTU

Podporte prípravu budúcich saleziánov, aby sa raz mohli naplno venovať službe mladým

Prečo podporovať prípravu budúcich saleziánov?

Saleziáni dona Bosca sa od svojho vzniku venujú výchove a vzdelávaniu mladých. Mnohí z nich vyučujú na školách, pracujú v centrách voľného času, vedú rôzne záujmové krúžky v saleziánskych strediskách, slúžia v misijných dielach. S mladými, ich potrebami i problémami, sa tak stretávajú každý deň.

Práca na tomto poli si okrem osobného nasadenia vyžaduje predovšetkým odbornosť a kvalitu. Aj to je dôvod, prečo každý budúci salezián musí nastúpiť na dlhú a náročnú cestu štúdia a formácie.

Ako vyzerá cesta každého saleziána?

Samotná saleziánska formácia trvá jedenásť, niekedy až dvanásť rokov. Začína sa prednoviciátom, ktorý je v Košiciach. Kandidáti sa počas tohto obdobia oboznamujú s celou cestou saleziána a môžu tak postupne objavovať svoje povolanie.

V Poprade sa chlapci jeden rok pripravujú v novicáte. Po ňom nasleduje postnoviciát v Žiline, kde sa učia, čo znamená rozlišovanie, ako súvisí sebadarovanie so sebarealizáciou, a zároveň aj to, ako je možné byť verným v dnešnom krehkom svete a usilovať sa o originálnu svätosť.

Ďalšou etapou je tzv. pedagogická prax, ktorú si mladí bratia môžu vykonať v rôznych domoch saleziánskej provincie na Slovensku. Dĺžka jej trvania je rôzna, môžu to byť dva, niekedy tri roky.

Potom už prichádza na rad samotné štúdium teológie pre tých, ktorí sa rozhodnú stať sa kňazmi. Slovenskí saleziáni študujú teológiu štyri roky v Turíne, v kolíske saleziánov, kde don Bosco začal a rozvíjal svoje dielo. Pre tých, ktorí sa netúžia vydať kňazskou cestou, je tu možnosť stať sa rehoľným bratom – koadjútorom.

Dlhodobá formácia je finančne nákladná. Bez súčasnej pomoci dobrodincov by bola príprava budúcich saleziánov ohrozená.

Aj vďaka Vašim finančným darom budeme môcť pokryť mesačné výdavky na ich ďalšie štúdiá, aby sa raz mohli naplno venovať službe mladým.

Mesačné výdavky na formáciu saleziána

120

skupina ašpirantov

180

formácia v prednoviciáte

480

výdavok novicátu

690

štúdium filozofie

600

pedagogická
prax

1300

štúdium teológie
v Turíne

1450

formácia koadjútorov
v Barcelone

V tomto roku nás formácia 20 saleziánov stojí 178 320 eur.

Vďaka Vám sme doteraz vyzbierali 7040 eur.

Za minulý rok ste nás podporili sumou 20 182 eur. Za Vašu štedrosť Vám chcem úprimne poďakovať

„Bez vašej podpory by som toho zvládol iba málo, alebo nič.
Vďaka vašej pomoci sme v spolupráci s Božou milosťou zotreli veľa sĺz a zachránili mnoho duší.“
(don Bosco)

© 2021 Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

Kontakt: